EL MÓN DEL CANT CORAL A DEBAT

 

Aquesta pàgina vol recollir els temes de debat que vagin sortint a la llista amb la funció de tenir agrupades totes les comunicacions que es facin sobre un mateix tema.

Els temes actualment oberts són: