TEMA DE DEBAT: OBLIGACIÓ DE LIQUIDAR L'IMPOST DE SOCIETATS 2002 PER A LES CORALS: QUÈ FEM, COM ENS AFECTA, QUI ENS AJUDA?

Isidre (14-3-03) deia:
Una funcionaria de la Generalitat va reunir els Presidents de varies
entitats sense anim de lucre, com son: grups de teatre, la nostra coral,
treballs manuals,comunitats de veïns, etc. i va deixar caure que amb la
nova llei tots hauran de fer declaracio de renda tinguin o no tinguin
ingressos provinents de actuacions, vendes etc., nomes pel fet de
aportar al fons de la Coral una quota ridicula i obtenir vergonyoses
subvencions de les Institucions. Algú en sap quelcom d'aquesta nova
salvatjada contra la cultura? dons si aixó es així, petites corals com
la nostra que nomes actuem per satisfaccio nostra i dels nostres amics
i col.laborem amb aquestes Institucions a mantenir vives les nostres
tradicions, ja parlen de desapareixer. Isidre

Fernando, Coral Verge del Camí (14-3-03) deia:
També a Tarragona ens han convocat a una reunió similar i la veritat és que
veiem que potser la fi de moltres entitats, com es possin en aquesta
dinàmica. Crec que algunes entitats estan fent un manifest a nivell
Catalunya per mostrar el desacord de les Entitats.

Jaume (14-3-03) deia:
a quina llei es refereix aquest text? això és una salvatjada!!

Raúl González (14-3-03) deia:
A l´att. d´en Fernando - Coral Verge del Cami
Podries dir-me quin dia i a on tindreu la reunió a Tarragona, per parlar de
la nova llei tributària?
Raúl - Coral Eixàrcia, Salou

Benet Camps (14-3-03) deia:
Intento explicar una mica el què ens van dir a l'Assemblea de la FCEC.
A finals del 2001 s'aprova que totes les entitats sense ànim de lucre
(culturals, esportives, ONG, etc.) han de presentar al final de l'exercici
el corresponent Impost de Societats.
S'ha acabat el 2002 i es l'hora de preparar-lo. Què fa falta?
1.- tenir una comptabilitat posada al dia
2.- tenir el personal que treballa per l'entitat, entre ells el director,
donat d'alta a la seguretat social, o com a professional, que faci factura
amb IVA i retenció de l'IRPF. L'entitat haurà de liquidar la retenció
practicada i el professional l'IVA.
En tots dos casos la factura del director, cobrant el mateix, s'apuja aprox.
d'un 30 %.
3.- tenir la concessió per part d'hisenda de l'exempció de l'IVA. Això
permet que l'entitat facturi rebuts als socis i altres factures, sense IVA.
Rebrà les factures amb IVA però no podrà desgravar-lo.
4.- Al final de l'exercici, fer un tancament anual segons una comptabilitat
per partida doble i liquidar l'impost de societats. Aquest en principi `serà
sempre liquidació 0, ja que les activitats d'una coral, de funció social,
sempre que això vingui determinat pels estatuts, estan exemptes de pagar.
Problemes principals per al cor:
revisió d'estatuts, exempció d'IVA, factures legals sense poder desgravar
l'IVA, personal assegurat i/o retencions a professionals.
Problemes principals per als directors:
ha d'estar assegurat, amb possibilitat de pluriocupació o donat d'alta com a
professional i facturar amb retencions d'IRPF i fer les liquidacions a
Hisenda.
Per a tothom: un augment considerable de paperassa, i de despeses.
Crec que és un bon tema de debat. Si venen alguns missatges més, ho posarem
a la web.
Qui diu la seva ?

Josep M.Pinyot (15-3-03) deia:
Que hi ha de cert amb tot aixó?
Josep Maria Pinyot
Coral Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires

Xavier Solà (15-3-03) deia:
Encara no m'havia presentat. Sóc Xavier Solà, el director de la Coral Canigó
de Vic.
Respecte de la nova regulació tributària, us he de fer avinent que l'Estat
espanyol, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de 2002, va
modificar el règim de l'impost de societats. En concret, van modificar
l'article 142 (si no m'erro). Aquesta barbaritat pretén que totes les
associacions i entitats sense ànim de lucre hagin de presentar la liquidació
de l'impost de societats. Això vol dir pagar un 35% dels beneficis bruts de
l'entitat. Fixeu-vos que dic beneficis i no pas ingressos. En la majoria de
les entitats els beneficis només són els ingressos rebuts pels minsos
interessos que els bancs donen pels comptes corrents. Per tant, pela amb deu
per l'estat.
L'important i allò més complicat no és la declaració en si, sinó l'obligació
d'una comptabilitat normalitzada i sobre els cànons d'hisenda.
Aproximadament encomanar a un professional totes les tasques pot costar uns
500 euros a l'any. Això és realment el pitjor.
El Diputat de CiU Jordi Jané, la setmana passada va fer una pregunta en el
Congreso, www.congreso.es/sesiones en la que demanava al ministre que ho
arreglés perquè això suposava un desconcert i desànim a moltes entitats i,
l'associacionisme a Espanya no és un factor important com a Catalunya. Per
tant, sembla que abans del juny hi haurà alguna nota d'aclariment.
Paral·lelament el Centre de Promoció i no se què més de la Generalitat, a
can Vidal i Gaiolà, està organitzant una colla de jornades explicatives
arreu del territori que fa una empresa especialitzada en la matèria.
Per la meva part, si alguns de vosaltres o les vostres corals o demarcacions
necessiteu més explicacions, com que em dedico a aquesta feina, si convé us
poc fer una breu explicació. Tanmateix la consigna és molt clara. No a pagar
més a Espanya.
La intenció del ministre no és tant recaptatori, de fet amb una coral com la
meva costa més l'imprès de l'IS que el que hem de pagar, com de control i
pressió sobre les entitats. Històricament la Generalitat de Catalunya va
crear un Registre d'Associacions perquè es va teoritzar que les associacions
sense ànim de lucre era una qüestió de dret civil, per tant competència
exclusiva de Catalunya. Alguns sectors de la doctrina, els espanyols
bàsicament, consideren que el dret d'associació és un dret polític,
reconegut així a la seva Constitució, i per això la regulació ha de ser
nacional. Ja que no se n'han sortit, ara ho proven per la via fiscal.
Repeteixo que la consigna és clara, NO FER DECLARACIÓ. Les conseqüències és
una important multa en relació al què s'havia hagut de pagar, en tot cas,
però que investiguin i sempre serem a temps a negociar amb Hisenda o demanar
l'empara dels tribunals.
Evidentment que aquesta consigna es refereix a entitats com les nostres. Les
Associacions professionals serà més recomanable que ho facin bé.
Perdoneu el rotllo.
Una abraçada.
Xavier Solà

Isidre (15-3-03) deia:
la llei a que fa referencia el meu missatge es la 49/2002. cliqueu
WWW.AEAT.ES /INFORMACION TRIBUTARIA / NORMATIVA / IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS / LEY 49/2202. ISIDRE
paral.lelament a la llei tributaria ens arriba un altra que ataca els
nostres drets d'autor per part del ministeri d'educacio, cultura i
deports. Que pretenen? Quins turbis negocis o subordinacion hi han per
part de politics amb les grans multinacionals que no volen pagar el que
ens correspon com a creadors i aumentar aixi els seus beneficis?.
isidre. informacio: www.culturaviva.net

Josep Pereira (15-3-03) deia:
Hola, Soc Pereira,
Seguint amb la llei de pressupostos de 2002, la FCEC (representada per en
Jordi Subirà, Montserrat Cadevall i jo), varem denunciar pùblicament el
diumenge passat al programa Coses que Passen, d'en Josep Cuni, a TV3, tot
aquest embolic.
Segueixo amb un apartat que Vidal i Gaiolà, va comentar a la reunió de la
FCEC, del passat dissabte i que no ha comentat ningù. Fà referencia a
l'Iva.. La llei diu: LES ACTIVITATS DUTES A TERME PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PODEN
ESTAR EXEMPTES DE L'IVA.
Però aquesta llei tè diversos apartats. Mireu bè el document en el que us
varen donar aquesta exempció. Es possible que no este exempte en la
totalitat i sí en part, segons els articles que hi figurin en el esmentat
document.
Mireu també d'aplicar els vostres estatuts a la nova llei, per no caure en
faltes que desprès es converteixin en multes.
Si aneu a Internet, www.gencat.net, justicia, associacions, podreu baixar la
copia d'Estatuts que pugui anar bè a les vostres entitats, ni ha diversos
tipus.
Salutacions. Josep Pereira

Josep M.Pinyot (16-6-03) deia:
Bon dia Xavier, soc en Josep Maria Pinyot, de l'Equip Tècnic de la Coral
Sant Esteve, de Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat.
La teva exposició es realment clara i concreta i imprescindible per
agafar conciéncia de la importància del fet en si. Aixó ens feia falta,
des que va surgir aquesta inquietut pel correu.
Amb tot i la informació que ens has facilitat, crec que ara, coneixent
el trasfons de la questió i que no és el caire económic el que preocupa
al Ministerio de Hacienda (o al govern d'Espanya), cal que siguin les
nostres Federacions i Organismes representatius dins les Institucions i
Govern de la Generalitat de Catalunya, qui ens representin i defensin
d'aquesta agressió.
Com a Entitats Culturals sense ànim de lucre, que estem amparades per
les esmentades Institucions (FCEC, Patronats Municipals de Cultura,
Departament de Cultura de la Generalitat, etc.) i perquè confiem en
elles, estic totalment convençut i crec no ser l'unic que pensa aixi,
que no han de ser las nostres Juntes Administratives, totalment
altruistes, les que dediquin temps, feina, desgast i costos per a
esbrinar i aclarir infructuosament aquesta situació.
Per tant, convido als nostres representants a que inicien una campanya
de contactes amb els Organismes Oficials corresponents, per tal
d'analitzar, abans de fer qualsevol acció, si aquesta situació es
realment una amenaça a la nostra cultura i a les nostres Entitats. Quan
abans estigui aclarit, millor.
Per la meva part, hem poso a disposició de col.laborar amb aquesta
tasca, en la mesura que les meves possibilitats i obligacions m'ho
permetin.

Xavier Llobet (16-3-03) deia:
Aquesta qüestió la vàrem discutir durant molta estona en la darrera reunió comarcal de la FCEC al Bages-Berguedà. Estic completament d'acord amb algunes de les darreres intervencions respecte al paper que han de fer les federacions. Em sembla que en aquests moments han d'estar a l'altura de les circumstàncies i no limitar-se a informar, sinó que haurien d'assumir la representació de totes les entitats, des de fer pressió fins a, si convé, posar a la nostra disposició les eines necessàries per poder fer les declaracions pertinents sense que ens suposi cantar tot l'any per pagar una gestoria. De fet paguem molts diners per estar associats a les respectives federacions i potser ens haurem de començar a plantejar si realment serveix per alguna cosa.
Apa, ja m'he esvafat.

Raúl González (16-3-03) deia:
Bon dia,
Estic completament d´acord amb les consideracions dels companys Xavier Solà, de Vic i Josep M.Pinyot, de St.Esteve Sesrovires, sobre la controvertida llei tributària.
Malgrat qu´aquesta llei no deixa de ser una agressió a la cultura, jo sí crec que hi ha un rerefons econòmic, com totes les lleis impositives d´Hisenda. Pel que jo conec, aquesta llei és la manera de tenir controladesn una sèrie d´entitats, com són associacions culturals, comunitatas de veins i altres similars, mitjançà les quals s´haurien fet "operacions atìpiques" que no es correspondrien amb les finalitats altruistes dels seus estatuts. Es a dir, controlar el que vulgarment s´anomena "diner negre".
En definitiva, estem pagant "justos per pecadors" i opino hi ha d´haver d´altres mecanismes que no afectin les nostres ja minces economies.
Estic a la vostra disposició per ajudar, dins les meves possi bilitats i coneixements, perque aquesta anormal situació no tiri endavant. La bona acollida i el ressò qu´ha tingut el problema,em fan ser optimista.
Una abraçada a tots

Aïda Raurell (16-3-03) deia:
Hola,Estic d'acord (com tots) sobre l'atreviment amb què s'ens tracta a les
entitats culturals, la gran majoria de les quals som molt petites, amb
ingressos reduïts i risibles beneficis econòmics.:
Caldria posar en comú consignes com la de'n Xavier Solà, que diu "No
declarar". Nosaltres hi estem d'acord, però... què hi diu la Federació? més
que res perquè tant si declarem com no, TOTES les Entitats Corals féssim el
mateix.:
A més, tinc un dubte, si l'entitat dóna d'alta al director/a, no és lògic
que també dóni d'alta al president/a o secretari/a donat que són els que
s'emporten la feina de la paperassa?:
A mi em sembla que amb estratègies com aquesta el que vol el govern és
desfermar la xarxa d'agrupacions sense ànim de lucre que han resistit durant
anys a les maldats del sistema i han suposat una arma de cohesió social a
Catalunya i que ens parla d'una manera de fer, d'entendre la vida, d'una
identitat nacional... diferent a la de la resta de l'estat. Són ganes de
Monopolitzar fins les activitats més petites de les persones. Ara bé, pel
que fa al diner negre, potser si que és això el que es vol controlar... però
em sembla que no és suficient excusa, perquè donem més beneficis a la
societat dels que treiem de l'estat. Si nó, quanta gent canta amb una coral
perquè això li suposa una mena de teràpia anti estres, i fins i tot anti
depresiva?:
Apa, jo també m'he esbafat.:
Aïda
Cora Lloriana

Carmen Cruz (17-3-03) deia:
Hola a tots!! Referent a aquesta nova llei en la qual ens hem trobat
tots inmersos volia dir una cosa. Em sembla molt malament que les
entitats sense anim de lucre que som les que donem una mica de vida al
nostre pais ens veiem ficats en mardes economics. Ens passem la vida
assajant, cantant i animant als demes, nosaltres no som economs. Cada
vegada hi ha mes papers que omplir, si vols una subvenció miserable has
d' omplir dos mil papers, has de omplir el conveni amb l'
ajuntament,fer una memoria per demanar una ajuda d' alguna caixa per
poder anar tirant endavant. A la meva coral només cobra el directori i
és clar es un sou no normalitzat, els demes paguem. Ara que farem,
donar-li d' alta a la seguretat social? si amb les cuotes no arribem a
pagar el seu sou.De vegades cantem a casaments, aquests diners son per
podre organitzar coses, ara que? haurem de donar-li a l' estat?
Carmen Cruz, Coral La Ginesta

Fernando Sarasa (17-3-03) deia:
Part de la Junta de la nostra coral va assistir a la reunió que es va fer el
passat dissabte a Reus per parlar del tema de la nova llei, la veritat es
que estava de gom a gom, castellers, bastoners, publicacions locals,
corals... i la gent molt empipada. Alguns van fer una crida general a la
insumissió i de fet la Coordinadora dels bastoners va anunciar que no
acataran la llei. La reunió estava convocada per la Delegació de Cultura de
la Generalitat a Tarragona, ra present el Delegat i un Gestor d'una empresa
privada que va explicar la Llei i les seves conseqüències.
OPINIÓ
1. Penso que la llei és totalment injusta, tot i que segur que hi ha
entitats sense ànim de lucre i fundacions, que són autèntics paradissos
fiscals i es clar per un percentatge de "lladres" paguem tots.
2. Crec que això pot comportar que moltes entitats estiguin fora de la llei,
la desaparació de aquelles més petites i l'agrupament de petites per fer-ne
de més grans o la professionalització per poder portar a terme tots els
requissits exigits.
3. La postura de la Generalitat ha sigut de sumissió i personalment no em
sembla bé, amb unes 30.000 associacions a Catalunya, potser haurien d'haver
cridat més. Mireu si no han cridat pel tema del Iogur Pascual. Dona la
impressió de que anem a l'escorxador i punt. Als milers de persones que
estem en Associacions no ens serveix que ens diguin que a Madrid el seu grup
a votat en contra.
4. Crec que la figura del Gestor està generalitzada a tot Catalunya pel tema
Trubutari, però moltes entitats no poden tenir aquesta despesa i a més a
més, no em sembla bé, que a la primera reunió oficial, ja vingui una empresa
que a la fi s'enriquirà-se amb aquesta Llei.
5. El Gestor va explicar un exemple amb la figura de les corals. Tots sabem
que molts directors cobren de les corals en negre i per tant aquest pagament
haurà de ser en blanc, amb tot el que comporta pel Director i per les
Corals.
Salutacions
Fernando Sarasa,
Coral Verge del Camí de Cambrils

Mary Carmen (18-3-03) deia:
Totalment d'acord amb tots, però com diu l'Aïda TOTS hem de fer el mateix.
A les meves mans, ha arribat un manifest que han fet al Ripollés contra la llei,
on es neguen totalment a complir-la.
Com diu el Quique, estaria bé una recollida de signatures i presentar-les a on
calgui, Generalitat, Congrés, etc.
Dijous 27 de març aniré a la reunió que es fa a Manresa, i a veure quin ambient
es respira.
Les nostres corals no poden permetres el luxe de pagar un sou, una seguretat
social, i tenir un comptable que esn porti els "irrisoris" comptes d'ingressos i
despeses que tenim i ens clavin més de 500 euros per fer-ho.
Un gestor amic meu m'ha dit que ens tindriem que posar d'acord tots i que NINGÚ
presentés l'Impost.
QUÈ HEM DE FER????
Mary Carmen
(Puigcerdà)

Quique Roca (18-3-03) deia:
Molt bona reflexió, Aida

i el mateix Quique Roca afegia:
Hola a tothom.
Jo m'afegeixo a la protesta i m'agradaria afegir que malgrat no haver tingut la desgràcia de viure el franquisme ja que tenis dos anyets quan es va morir aquell, vull dir que començo a sentir d'alguna manera la nostra cultura perseguida i assetjada. I no només parlo de les corals, en general tota la tasca social que desenvolupen les entitats sense ànim de lucre a Catalunya que cerc que és important tenir-la en compte. Què fa el govern de la Generalitat per vetllar-ho???
No sé. És un sentiment personal però m'amoïna molt darrerament.
Penso que és un d'aquells moments en que hem de començar a recuperar la rauxa que tant ha caracteritzat els catalans al llarg de la història i començar a rellegir la lletra del nostre himne.
Uff. Ja m'he quedat a gust. Gracies a tots.

Aquell dia 18, en Quique Roca encara ens deia:
Completíssimament d'acord amb en Benet en tot el que ha exposat. Sobretot en
això de que ningú es plantegi plegar. S'ha de resistir com sigui.
Pensant en possibles propostes:
Redactar un text comú per llagir-lo a mode de manifest a tots els concerts i
actes i si ens podem colar a algun concert al Palau, L'Auditori, i llocs per
l'estil i posar pancartes, millor.
Fer una recollida de signatures, buscant el recolzament escrit de
personalitats de qualsevol procedència. Sembla que no, però això pesa.
Fer ressò de la problemàtica als mitjans de comunicació. Això els fa molt
mal.
Intentar contactar amb els partits de l'oposició al Parlament i veure amb
què ens poden ajudar. Aquesta ja us dic que serà poca cosa la que puguin
fer, però almenys se'n parlaria allà.

Rosita Abel (19-3-03) deia:
Benet,
crec que hauries de tornar enviar el teu missatge -molt interessant - sobre la llei de les associacions sens ànim de lucre a la llista. Jo per exemple no l'he rebut. Sort del missatge del Quique que deia completíssimament d'acord amb tot el que ha exposat en Benet que m'ha fet rebuscar de que es tractava.
Potser hi ha d'altre gent que tampoc l'ha rebut i val la pena ........
Rosita

Xavier Roldán (19-3-03) deia:
Aquí a Euskadi, de moment (toquem fusta) no ens afecta aquesta llei tributaria degut a que nosaltres tenim el nostre propi concert econòmic i això fa que a cada província hi hagi una "Hisenda" en la que per sort encara no s'ens demana tal atrocitat.
De totes maneres i deixant a part les polèmiques del diner negre, que tot potser; es una vergonya que l'estat espanyol estigui perjudicant d'aquesta manera a aquestes petites entitats (econòmicament parlant clar) dintre de una campanya orquestrada per el partit popular per desfer tot el que no considera "español". Aquí a Euskadi també en tenim de campanyes orquestrades, il.legalitzacio de partits, tancament de diaris per estar escrits íntegrament en euskera, tortures, etc, etc, etc... tot i això les institucions catalanes haurien de vetllar perquè aquestes entitats corals no tinguin que suportar aquestes cargues econòmiques. Realment ho arreglaran o continuaran dient que sí a tot el que diu l'Aznar. El temps ho dirà. Des del nord ho veiem diferent però ho patim igualment amb altres coses que passen. Els nostres drets mes elementals s'ens neguen per sistema i no s'apliquen tal com ells defensen la constitució. La justícia està comprada i un llarg etc, etc, que fa que d'un temps cap aquí haguem passat d'un esbós de democràcia a una dictadura ferma per cullons i per majories absolutes.
Des de Bermeo
Xavier Roldán i Donat.

Raul González (13-6-03) deia:
Hola, amics,
La interpelació de CiU al Congreso de los Diputados, no va tenir èxit, com era
d´esperar, per altra banda.
Qué podrem fer a nivell col.lectiu? Ressistència passiva? Quins són els pros i
els contres?
Per qualsevol mena d´actuació, em teniu a la vostra disposició.

Silvestre Palà (13-06-03) deia:
Sóc cantaire de l'Orfeó Santa Coloma de Santa Coloma de Queralt. Referent al
tema de l'impost vam decidir ja fa temps que no faríem res: resistència
passiva.
Totes les corals de la demarcació Penedès-Anoia-Garraf-Baixa Segarra han
decidit el mateix.
Aquest és el text de l'acord:
Amics,
En la passada reunió de la Demarcació a Sant Cugat de Sesgarrigues el 31 de
maig, es va parlar llargament del “tema” impost de societats, referent a
associacions sense afany de lucre, com son les nostres corals.
Després de manifestar el rebuig a l’aplicació d’aquesta normativa, es va
arribar als següents acords, amb la petició de fer-los arribar a totes les
corals de la Demarcació per al seu coneixement, així com als Serveis
Centrals de la FCEC.
Acords:
1. Les corals assistents mostren el rebuig a l’aplicació d’aquesta
normativa per considerar-la fora de lloc.
2. Recomanar a les corals de la nostra Demarcació que mostrin el seu rebuig
i desacord no realitzant la corresponent declaració.
3. Assumir col·lectivament el cost d’alguna possible sanció, aplicada a les
nostres corals, fent si cal activitats, concerts.... per recollir
donatius”, amb el corresponent ressò als mitjans de comunicació.
4. Cada coral rebrà un model de butlleta d’adhesió al rebuig a aquesta
norma, que podreu fer extensible a altres entitats o grups .
5. Aquests models un cop formalitzats amb les dades i degudament segellat a
l’Ajuntament corresponent, serà enviat al Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.

 

Xavier Solà (16-6-03) deia:
Tal com heu anat seguint, finalment les entitats amb un pressupost anual
inferior als 100.000 euros no hauran de declarar. Hi ha hagut molta
gent, moltes entitats i associacions que han treballat perquè això
pogués ser possible. Fa un temps vaig escriure explicant de què anava el
cas i per fer-vos saber que, entre d'altres, la coral Canigó encapçalava
una revolta que no pensàvem declarar. En Jordi Janés, diputat de CIU a
Madrid, s'ho ha agafat amb molt interès i amb molt de pit. Aquesta
setmana estava francament dessolat ja que el Congrés li havia tombat la
proposta. Malgrat tot, va aprofitar el cap de setmana per pactar
l'esmena al senat i se n'ha sortit. Em sembla que val la pena
d'agrair-li. M'ha fet arribar la nota de premsa que van donar a Madrid,
i pels qui els interessi us l'envio. Si li voleu enviar un correu
d'agraïment és el j.jane@convergencia.org
Tal com heu anat seguint, finalment les entitats amb un pressupost anual
inferior als 100.000 euros no hauran de declarar. Hi ha hagut molta
gent, moltes entitats i associacions que han treballat perquè això
pogués ser possible. Fa un temps vaig escriure explicant de què anava el
cas i per fer-vos saber que, entre d'altres, la coral Canigó encapçalava
una revolta que no pensàvem declarar. En Jordi Janés, diputat de CIU a
Madrid, s'ho ha agafat amb molt interès i amb molt de pit. Aquesta
setmana estava francament dessolat ja que el Congrés li havia tombat la
proposta. Malgrat tot, va aprofitar el cap de setmana per pactar
l'esmena al senat i se n'ha sortit. Em sembla que val la pena
d'agrair-li. M'ha fet arribar la nota de premsa que van donar a Madrid,
i pels qui els interessi us l'envio. Si li voleu enviar un correu
d'agraïment és el j.jane@convergencia.org

Albert Martinez (16-6-03) de la Coral del Col·legi
d'Advocats de Barcelona), deia:
He seguit amb molta atenció tots els missatges que shan publicat
respecte de la nova exigència a les associacions i entitats sense ànim
lucratiu de presentar la declaració de limpost de societats. No he
intervingut fins ara, duna banda perquè la nostra coral no és veu
afectada per aquesta norma, doncs pertany a i depèn del Col·legi que és
qui, en tot cas, és veurà afectat per la norma i, daltra banda perquè
la meva especialitat com a advocat no és fiscal i per tant poc podia
aportar sobre aquesta molesta qüestió.
Us informo, però, que el nostre Col·legi ha estat convocat pel
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, per
participar en una reunió a la qual també han estat convocats els
Col·legis de Gestors Administratius, de Graduats Socials, d'Economistes
i de Titulats Mercantils i que té per objecte informar a aquestes
Corporacions de la intenció del Departament de Presidència de crear un
servei d'assessorament per a les associacions i entitats sense ànim de
lucre de Catalunya afectades per la recent reforma de la normativa
fiscal que les obliga a la presentació de la declaració anual de
l'Impost sobre Societats. Sembla ser que el projecte podria
desenvolupar-se mitjançant la signatura de convenis bilaterals entre el
Departament de Presidència i cada Col·legi Professional i estaria,
també, vinculat al nou portal de l'administració catalana en Internet (
CAT 365 Administració Oberta de Catalunya ).
La reunió tindrà lloc el proper dimarts 17 de juny a les 16 h. al Palau
de la Generalitat i a la mateixa assistirà en representació de
lIl·ltre. Col·legi dAdvocats de Barcelona, el fins fa poc vocal de la
seva Junta de Govern i President de la Comissió dActivitats Lúdiques, i
recentment elegit Secretari de la dita Junta, Sr. Joaquim de Miquel,
que, a més a més, forma part també de la nostra Coral. Per tant estarem
informats puntualment del que passi a aquesta reunió i us ho podrem
traslladar pel vostre coneixement.
D'altra banda, també s'ha adreçat al Col·legi, en relació amb aquesta
mateixa qüestió, el Cap Regional de Relacions Institucionals i
Comunicació de la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència
Tributària. Segons sembla, l'Agència Tributària ha tingut notícia de
l'aprovació per part de la Generalitat d'una línia de crèdit
pressupostari per abonar els honoraris dels professionals membres de
Col·legis Professionals que hagin signat un dels convenis bilaterals
abans esmentats i és posa a disposició de lICAB per facilitar, si es
considera convenient, la presència d'experts en la matèria per impartir
conferències o sessions informatives al respecte.
Quan tinguem noves notícies al respecte us anirem informant.

Josep Pereira (16-6-03) deia:
BONES NOTICIES PER AL MON CORAL
TV·3, fa breus moments ha donat la noicia de que el gobern del pp, ha fet
marxa enrera sobre el impost de societats. Per tant, practicament totes les
corals quedaran exentes de fe tota la paperasa que ens havien preparat.

La Vanguardia (16-6-03) deia:
ENMIENDA DE ÚLTIMA HORA EN EL SENADO El Gobierno rectifica y exime de declarar en sociedades a las asociaciones pequeñasSólo liquidarán rentas exentas las entidades que facturen más de 100.000 €Finalmente, el Gobierno ha aceptado simplificar las obligaciones tributarias de las entidades sin ánimo de lucro. Las asociaciones con rentas exentas y que facturen menos de 100.000 euros vuelven a estar liberadas de declarar en sociedades. MAYTE RIUS - 03:46 horas - 17/06/2003BARCELONA. - Las entidades sin ánimo de lucro que sólo reciban rentas exentas y cuyos ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales no tendrán finalmente que presentar declaración del impuesto sobre sociedades, según una enmienda de última hora a la ley de Reforma del Mercado de Valores y de las Sociedades Anónimas respaldada ayer por todos los grupos parlamentarios del Senado. La enmienda, que recoge una propuesta que el grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) viene defendiendo desde noviembre pasado, pretende poner fin al malestar provocado entre el colectivo asociacionista desde que Hacienda decidió, en la ley de acompañamiento a los presupuestos del 2002, exigir que todas las entidades sin ánimo de lucro presentaran declaración del impuesto de sociedades, aunque sus rentas estuvieran exentas. Este malestar se había acentuado en las últimas semanas, a medida que se acercaba el plazo para cumplir con las nuevas exigencias (la declaración de sociedades ha de presentarse antes del 25 de julio) y los asesores fiscales informaban de las sanciones que podían sufrir las asociaciones que no declararan. Desde diversos ámbitos asociativos y desde los grupos políticos de oposición se había advertido que la mera exigencia de mayores obligaciones formales amenazaba la continuidad de muchas pequeñas entidades. La polémica subió de tono la semana pasada durante el debate en el Congreso de una proposición de ley de CiU sobre esta materia que contó con el respaldo de todos los grupos políticos excepto el Partido Popular. Y se enconó aun más después de que en la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, acusase al Gobierno de tratar a las asociaciones y a sus miembros como "delincuentes fiscales y defraudadores". De hecho, algunos parlamentarios del propio grupo popular habían expresado en privado la incómoda situación en que se encontraban para afrontar en solitario las críticas del movimiento asociacionista, que según los datos facilitados estos días está integrado por más de 250.000 organizaciones, con más de 11 millones de personas asociadas en España, El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció ayer que toda esta presión ha terminado por hacer mella en el Gobierno y de ahí que se haya optado por rectificar y permitir que las asociaciones de menor tamaño no tengan que declarar. "La intención del Ministerio de Hacienda es no provocarles mayores costes a este tipo de entidades, sobre todo a las que tienen una facturación menor", dijo Montoro antes de clausurar en Madrid una jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). El ministro asumió ayer los argumentos dados en los últimos meses por diputados del PSOE y de Iniciativa per Catalunya, además de CiU, en el sentido de que la dimensión económica de muchas de estas asociaciones no implica ingreso tributario alguno a la Administración y, en cambio, presentar la declaración del impuesto de sociedades les supondría "un gran esfuerzo" por la "complejidad" del proceso y la "dedicación" que ello les exigía. La enmienda aprobada ayer explicita que tiene efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2002, de modo que las asociaciones con rentas exentas y facturación inferior a 100.000 euros quedan liberadas de la declaración de sociedades que habían de entregar el mes próximo.

Albert Martínez (17-6-03) deia:
Efectivament a La Vanguardia d'avui és publica que per una esmena
presentada pel PP al Senat, el text definitiu de la llei declararà
exemptes de l'obligació de presentar la declaració de l'impost a
aquelles associacions i altres entitats sense ànim de lucre, llurs
ingressos anyals exempts no excedeixin dels 100.000 euros, que suposo
deu ser el cas de la major part, si no totes, les corals.
Celebro que aquesta notícia -que esperem vingui confirmada pels fets-
resolgui definitivament aquest problema que s'havia fet palés pel munt
de missatges publicats i que tot que no afecta a la meva coral (la del
Col·legi d'Advocats) com deia al meu missatge d'ahir, no podíem deixar
de sentir-nos solidaris amb les altres corals pels greus problemes que
comportava.
No hi ha dubte que la marxa enrera feta pel Partit al poder és deu a la
pressió de les entitats afectades, bona mostra de la qual ha tingut
cabuda a aquesta llista. Felicitats a tots i en especial al seu creador
(per partida doble, segons he llegit en anterior missatge).

Olga (21-09-03) deia:
Hola, em dic Olga i m'he quedat de pedra quan he llegit la llei aquesta. És a dir, a veure si ho he entès bé: les associacions sense ànim de lucre, ja siguin musicals, esportives, artístiques... han de declarar com a Societats!!!? Però com tenen tant poca decència? estic d'acord en què, un cop més, del què es tracta és d'eliminar tot allò que no sigui per a la glòria d'aquesta España rància, es tracta de dilapidar la cultura catalana, perquè està clar que de recaptar diners no se'n recapten més que xavalla, la qüestió és ofegar literalment el poble català, i això ho sabem tots i totes. Per experiència sé que si esperes res dels polítics poca cosa faràs, aquesta llei és un escàndol i no ens podem quedar de braços creuats. On més mal fa és en els mitjans de comunicació, això és tele, ràdio i premsa, i crec que s'ha de fer un seguiment continu afi de forçar-los a fer alguna cosa. Ara, per exemple, torna en Josep Cuní a tv3 a Coses que passen, també hi ha algún programa de ràdio de
denúncia, i, sobretot, els espais dedicats a les cartes dels lectors als diaris; s'ha de fer guerra, com ells ens l'estàn fent, no ens hem de deixar abatre! Proposo que feu propostes i que escollim una estratègia. Ànim!!!