Ordenats alfabèticament per autors. Selecciona la inicial.


-Z-

Magnificat a 12 v. - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
In Monte Olivetti - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Viderunt omnes fines terrae - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Haec dies - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Adoramus te - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
O Gloriosa Domina - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Magna est Gloria ejus - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Domus mea - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Deus Firmavit - de Mikolaj Zielenski (1550-1616),
Bon Menú, de Zoller (-) Aportat per R.Barbero, Enc, Pdf