Cursos del mes d'agost de 2018

Del ? al ? de 2018, MONTSERRAT (Bages)
Trobades d'animadors de Cant per a la litúrgia. Montserrat 2018.
Lloc: Monestir de Montserrat
Director del curs: Marc Díaz
Tota la informació a http://trobadesanimadorsdecant.cat/trobades/page.php?id=439&lang=1

* * *

de l'.. al .. d'agost de 2018, PONTEVEDRA
Curs de Cant i Tècnica Vocal.
Lloc: Residència Caixanova
Professorat: Kevin Smith, Ana Begoña Hernández, Carmen Solís, Marta Velasco, Juan Abalde y Rosaida Castillo
Individual.- Classes individuals 1 hora cada dia - ??.00 €
· Per a directors.- Classes individuals de 30 minuts i sessions col·lectives (enfocades al cor) - ??.00 €
Horaris:
09.30-10.00 Preparació vocal i corporal
10.00-13.30 Classes individuals
16.30-20.30 Classes individuals i col·lectives
20.30-21.00 Cant Comú

* * *

de l'.. al .. d'agost de 2018, PONTEVEDRA
Curs de Direcció Coral I
Lloc: Residència Caixanova
Professorat: Isabel Mantecón, Julio Domínguez i ???
Modalitats: Actiu.- Classes teòriques i pràctiques - ???.00 €
· Oients.- Classes teòriques - ??.00 €
Horaris:
09.30-10.00 Preparació vocal i corporal
10.00-13.30 Gest i anàlisi
17.30-20.15 Cor pilot
20.30-21.00 Cant Comú
el dia 5 Seminari amb Schola Cantorum Coralina (Alina Orraca)

* * *

del .. al .. d'agost de 2018, PONTEVEDRA
Curs de Direcció Coral II (master class)
Lloc: Residència Caixanova
Professorat: ???
Modalitats: Actiu.- Classes teòriques i pràctiques - ???.00 €
· Oients.- Classes teòriques - ??.00 €
Horaris:
09.30-10.00 Preparació vocal i corporal
10.00-11.30 Gest i anàlisi
12.00-13.30 Cor pilot
17.30-20.15 Cor pilot
20.30-21.00 Cant Comú

* * *
del .. al .. d'agost de 2018, PONTEVEDRA
Obradoiro/Taller Coral
Lloc: Residència Caixanova
Professorat: Julio Domínguez i ???
Horaris:
09.30-10.00 Preparació vocal i corporal
10.00-13.30 Sessió de treball
17.30-21.00 Sessió de treball

* * *