1. Tècnica vocal en els baixos - Jorge Dutto, de la llista Musica Coral (de moment, en castellà).
   2. La veu: reflexions i exercicis - Magda Martínez, logopeda i mestre de música.
   3. La veu, instrument musical - Magda Martínez, logopeda i mestra de música. Extret de Veus, butlletí de l'Orfeó Vigatà.
   4. Relaxar-se durant la inspiració? - Sergi Riera, educador de la veu i director de cor.
   5. Alguns aspectes de la prevenció de les afeccions de la veu - Sergi Riera, educador de la veu i director de cor.
   6. La veu i la persona - Sergi Riera, educador de la veu i director de cor.
   7. La Respiració (1) - Magda Martínez, logopeda i mestra de música. Extret de Veus, butlletí de l'Orfeó Vigatà.
   8. La Respiració (2) - Magda Martínez, logopeda i mestra de música. Extret de Veus, butlletí de l'Orfeó Vigatà.