En aquesta secció hi ha uns articles d'en Benet Camps publicats al "Veus", butlletí intern de l'Orfeó Vigatà, en forma de breus apunts
d'història de la música coral, que s'aniran completant. No cal dir que si algú vol enviar material propi o copiat, serà molt ben rebut.

     1. El cant gregorià - Benet Camps, Revista Veus núm.2 Hivern 2002/03
     2. El naixement de la polifonia: del cant gregorià al renaixement - Benet Camps, Revista Veus núm.3 Primavera 2003
     3. El Renaixement - Benet Camps, Revista Veus núm.4 Estiu 2003
     4. El Barroc - Benet Camps, Revista Veus núm.5 Tardor 2003
     5. Mozart i el Classicisme - Benet Camps, Revista Veus núm.6 Hivern 2003